Ana Sayfa Ekonomi 29 Ekim 2020 9 Görüntüleme

TCMB PPK Toplantı Özeti yayınlandı

Konseyin 22 Ekim’deki toplantısına ait yayımlanan özette, eylülde tüketici fiyatlarının yüzde 0,97 arttığı, yıllık enflasyonun yatay seyrederek yüzde 11,75 olduğu hatırlatıldı.

Özette, bu periyotta, temel mal ve besin kümelerinde yıllık enflasyonun yükselirken, hizmet ve güç kümelerinde gerilediği belirtildi. Temel mal kümesinde, son aylarda besbelli fiyat artışları gerçekleşen sağlam malların öne çıkarken, giyim ve ayakkabı kümesinde fiyatların, mevsimsel ortalamalara kıyasla zayıf bir seyir izlediği bildirildi.

Mevsimsellikten arındırılmış bilgilerin hizmet fiyatlarında görece ölçülü bir artışa işaret ettiği kaydedilen özette, bu gelişmeler sonucunda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonlarının arttığı, eğilimlerinin bir ölçü zayıflamakla birlikte yüksek düzeylerini koruduğu söz edildi.

Özette, besin ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun eylül ayında 1,44 puan artışla yüzde 14,95’e yükseldiği hatırlatıldı.

Yıllık enflasyonun işlenmemiş besin kümesinde 2,11 puan artışla yüzde 17,47’ye, işlenmiş besin kümesinde 0,93 puan artışla yüzde 12,79’a yükseldiği belirtilen özette, işlenmemiş besin enflasyonundaki artışta taze meyve ve zerzevat fiyatlarının belirleyici olduğunun altı çizildi.

Özette, işlenmiş besin kümesinde ise, ekmek ve tahıllar ile katı ve sıvı yağlarda yüksek fiyat artışlarının dikkati çektiği kaydedildi.

“Doğal gaz fiyatlarındaki baz tesiri küme yıllık enflasyonunu aşağıya çeken temel öge oldu”

Toplantı özetinde güç fiyatlarının eylül ayında yüzde 0,50 arttığı, fakat küme yıllık enflasyonunun 2,82 puan düşerek yüzde 6,77’ye gerilediği belirtildi.

Doğal gaz fiyatlarındaki baz tesirinin küme yıllık enflasyonunu aşağıya çeken temel öge olduğu bildirilen özette, “Eylül ayında memleketler arası petrol fiyatları bir ölçü gerilerken, döviz kurundaki bedel kaybı küme enflasyonunda daha olumlu bir görünümü sınırlamıştır. Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hanehalkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatları artmıştır.” sözlerine yer verildi.

Özette, temel mal fiyatlarının eylül ayında yüzde 2,18 arttığı, küme yıllık enflasyonunun 1,66 puan yükselişle yüzde 11,68 olduğu anımsatıldı.

Bu gelişmede, fiyatları yüzde 3,70 artarak, yıllık enflasyonu yüzde 17,38’e ulaşan güçlü malların tesirli olduğu belirtilen özette, şunlar kaydedildi:

“Döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu güçlü mallarda, kredi ivmesinin beraberinde getirdiği güçlü talep şartları da fiyat artışlarında tesirli olmuştur. Öbür temel mal kümesinde da misal bir seyir izlenmiş ve fiyatlar yüzde 1,54 oranında artmıştır. Öte yandan, giyim ve ayakkabı fiyatları yatay bir seyir izleyerek küme genelinden ayrışmıştır. Bu devirde, mevsimsel ortalamalara kıyasla zayıf bir eğilim sergileyen giyim ve ayakkabı kümesinde yıllık enflasyon yüzde 6,79’a gerilemiştir.”

“Eğitim hizmetlerindeki KDV düzenlemesi enflasyonu olumlu etkiledi”

PPK toplantı özetinde hizmet fiyatlarının eylül ayında yüzde 0,58 arttığı, küme yıllık enflasyonunun 0,99 puan düşerek yüzde 10,84’e gerilediği belirtildi.

Yıllık enflasyonun ulaştırma hizmetleri, lokanta-otel ve kira kalemlerinde gerilerken, haberleşme ve öteki hizmetlerde yükseldiği bildirilen özette, ulaştırma hizmetlerinin yıllık enflasyonunun bariz formda gerilerken, bu gelişmede baz tesirinin yanı sıra şehirlerarası otobüs fiyatlarındaki yüksek düşüşün de tesirli olduğu vurgulandı.

Özette, “Döviz kurundaki kıymet kayıpları başka hizmet kümesinde tesirli olmaya devam etmiştir. Eğitim hizmetlerindeki KDV düzenlemesi bu kümede enflasyonu olumlu etkilemiştir. Ekim ayında, kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerindeki yükseliş devam etmiştir. Yıl sonu enflasyon beklentisi 30 baz puan artışla yüzde 11,76’ya, gelecek on iki ay beklentisi ise 38 baz puan artışla yüzde 10,53’e yükselmiştir.” tabirlerine yer verildi.

“İktisadi faaliyette toparlanma devam ediyor”

Özette, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiği, sanayi üretim endeksinin ağustos ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 3,4 artarak salgın öncesi düzeyini aştığı belirtildi.

Yüksek frekanslı dataların, toparlanmanın eylül ve ekim aylarında da sürdüğüne işaret ettiği bildirilen özette, şu değerlendirmeler yapıldı:

“İktisadi faaliyet, finansman şartlarına hassas dallar öncülüğünde geniş bir sektörel yayılımla artışını sürdürürken, turizm ve kontaklı kesimlerde görece zayıf seyir korunmaktadır. Güçlü kredi ivmesiyle yurt içi talepte gözlenen süratli toparlanmanın dış istikrar ve enflasyon görünümüne olumsuz yansımalarını sınırlamak maksadıyla ağustos ayından itibaren likidite idaresi kapsamında sıkılaştırma adımları atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda son devirde atılan siyaset adımlarıyla birlikte ticari ve ferdi kredilerdeki olağanlaşma eğilimi barizleşmiştir. Önümüzdeki periyotta salgın periyoduna has destekleyici siyasetlerdeki dengelenmeyle yurt içi talebin sürat kesmesi beklenmekle birlikte yıl geneline ait büyüme görünümü değerli ölçüde iyileşmiştir.”

“İthalat talebi zayıflayacak”

Özette, ihracatın, rekabet gücü kazanımlarının ve global talepteki toparlanmanın tesiriyle artmaya devam ettiği belirtildi. Öteki taraftan, salgın önlemleri kapsamında uygulanan destekleyici siyasetlerin kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı bildirilen özette, altın hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüksek seyrini koruduğu vurgulandı.

Heyetin, güçlü kredi ivmesine bağlı ek ithalat talebinin önümüzdeki devirde zayıflayacağı ve gerçek kurun dengeleyici tesirlerinin daha bariz hale geleceği değerlendirmesinde bulunduğu söz edilen özette, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda, mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük düzeyleri ve gerçek kur seviyesi önümüzdeki devirde cari süreçler istikrarını destekleyecektir. Konsey, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve makrofinansal istikrar açısından cari süreçler istikrarındaki seyrin değerine dikkat çekmiştir. İktisadi faaliyetteki toparlanma iş gücü piyasasına olumlu yansımaktadır. Temmuz devrinde tarım dışı istihdam bölümler genelinde artarken, mevsimsellikten arındırılmış bilgilerle ikinci çeyrekteki istihdam kaybının şimdi yarısının telafi edilebildiği görülmektedir. Bu periyotta, iktisattaki toparlanmaya bağlı olarak iş gücüne iştirak oranı artış kaydetmiş, işsizlik oranları gerilemiştir. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmayla yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkanlarının iyileşmeye devam ettiğini göstermektedir.” 

Heyetin 22 Ekim’deki toplantısına ait yayımlanan özette, global iktisatta, ülkelerin attığı olağanlaşma adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyallerinin gözlenmekle birlikte, salgının yayılımını sürdürmesi nedeniyle toparlanmaya ait belirsizliklerin devam ettiği belirtildi.

Son devirde Avrupa ülkelerinde salgına bağlı kısıtlamaların artırılmasının dış talep ve ihracat görünümü üzerindeki aşağı istikametli riskleri canlı tuttuğu söz edilen özette, “Salgının ve sıhhat tedbirlerinin tüketim alışkanlıkları ve genel harcama davranışına mümkün tesirlerine yönelik belirsizlikler devam etmektedir. Olağanlaşmanın uzun sürmesi yahut önümüzdeki periyotta salgında ikinci bir dalga görülmesi durumunda global iktisatta işaretleri görülmeye başlanan toparlanma sekteye uğrayabilecek, global risk iştahında dalgalanmalar gözlenebilecektir.” değerlendirmesi yapıldı.

Özette, zayıf global ekonomik aktiviteye paralel olarak ham petrol fiyatlarının bir evvelki PPK periyodundan bugüne yatay seyrettiği, petrol fiyatlarının bulunduğu düzeyin salgın öncesi düzeylerinin altında olduğu söz edildi.

Global iktisadi faaliyete dair belirsizlikler başta olmak üzere emtia fiyatlarına ait aşağı taraflı risklerin canlılığını korumakta olduğu, global enflasyon oranlarının önümüzdeki periyotta ölçülü bir görünüm sergilemesinin beklendiği kaydedilen özette, tabirlere yer verildi:

“Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici nakdî ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faiz oranları tarihi düşük düzeylerdeki seyrini sürdürürken, gerek merkez bankalarının açıklamaları gerekse piyasa beklentileri, düşük faiz ortamının uzun bir müddet devam edeceğine işaret etmektedir. Uygulanan siyasetlerin finansal piyasalar, büyüme ve istihdam üzerindeki aktifliği, ülkeler prestijiyle salgının seyri ile siyaset alanının büyüklüğüne nazaran farklılaşabilecektir.”

“Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları artarak devam etti”

Özette, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının bir evvelki PPK devrine kıyasla, iyileşen risk algısına bağlı olarak, artarak devam ettiği belirtildi.

Lakin Çin hariç tutulduğunda, ekim ayında borçlanma senedi piyasalarına girişlerin sonlu ölçüde devam ederken, pay senedi piyasalarına yönelik akımların görece zayıf seyrini koruduğu söz edildi.

Özete, şunlar kaydedildi:

“Gelişmiş ülkelerde siyaset faizlerinin düşük düzeylerini koruyacağına dair algının pekişmesi ve mümkün teşvik paketleri, önümüzdeki periyotta gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarını olumlu etkileyecek bir öge olarak kıymetlendirilmektedir. Buna rağmen, global iktisadi faaliyet görünümüne ait belirsizliklerin sürmesi, önümüzdeki devirde global risk iştahı ve gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarının dalgalı seyretmesine neden olabilecektir. Hakikaten Türkiye’nin risk primi salgın kaynaklı global belirsizliklerin ve ülkeye mahsus faktörlerin tesiriyle dalgalı bir seyir izlemektedir. Belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu süreçte, salgın hastalığın sermaye akımları, finansal şartlar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu global tesirler yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda Merkez Bankası, salgının Türkiye iktisadına tesirlerini izleyerek elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar gayeleri doğrultusunda kullanmaya devam edecektir.”

“Hızlı kredi genişlemesi, iktisattaki toparlanma sürecine kıymetli katkı sağladı”

Toplantı özetinde iktisadi faaliyette kademeli olağanlaşma adımlarıyla birlikte mayıs ayında başlayan toparlanmanın, destekleyici siyasetler sonucunda güç kazandığı vurgulandı.

Süratli kredi genişlemesinin, iktisattaki toparlanma sürecine değerli katkı sağladığı ve iktisadi faaliyetin salgın öncesi seviyelerini aştığı belirtilen özette, “Kurul, iktisattaki toparlanma ve bunun makro istikrarlara yansımalarını da gözeterek, salgın periyoduna has destekleyici makro siyaset adımlarının ağustos ayından itibaren kademeli olarak geri alınmasına karar vermiştir.” tabirleri kullanıldı.

Özette, para siyaseti ve likidite idaresi kapsamında atılan sıkılaşma adımlarıyla yüklü ortalama fonlama maliyetinde sağlanan kademeli yükselişin ve kamu bankalarının destekleyici duruşundaki dengelenmenin, kredi faizlerine süratli ve güçlü bir biçimde yansıdığı vurgulandı.

Tüketici kredisi faizlerindeki artışın daha bariz olduğu, son periyotta ticari ve kişisel kredilerdeki olağanlaşma eğiliminin belirginleştiği bildirilen özette, gelinen noktada, büyümenin sağlıklı ve istikrarlı bir halde devam etmesi için enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması kritik kıymet arz ettiğinin altı çizildi.

Özette, bu doğrultuda TCMB’nin, enflasyon beklentilerini denetim altına almak, dezenflasyon sürecini tekrar tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek emeliyle ağustos ayından itibaren attığı sıkılaşma adımlarını kademeli olarak güçlendirdiği vurgulandı.

“Enflasyon görünümünde bariz bir iyileşme sağlanana kadar likidite önlemlerinin sürdürülecek”

PPK toplantı özetinde güçlü kredi ivmesiyle iktisatta sağlanan süratli toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucunda enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediği belirtildi.

Enflasyon beklentilerinin denetim altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması maksadıyla para siyaseti ve likidite idaresi kapsamında atılan adımlarla finansal şartlarda besbelli bir sıkılaşma sağlandığı bildirilen özette, bu doğrultuda Şuranın, siyaset faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite idaresindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde besbelli bir iyileşme sağlanana kadar likidite önlemlerinin sürdürülmesine karar verdiği hatırlatıldı.

Özette, şunlar kaydedildi:

“Finansal şartlardaki sıkılaşmayla birlikte kredi büyümesinde gözlenen yavaşlamanın yanı sıra yüklü ortalama fonlama maliyetindeki artış eğiliminin önümüzdeki periyotta de sürdürülmesi enflasyon görünümünü olumlu etkileyecektir. Ek sıkılaşma adımlarının, fiyatlama davranışları, beklentiler ve enflasyon görünümü üzerindeki tesirleri yakından takip edilmeye devam edilecektir. Konsey, dezenflasyon sürecinin tekrar tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve iktisattaki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük değer taşıdığını kıymetlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu formda gerçekleşmesi için para siyasetindeki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, mali duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak biçimde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar emelleri doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.”

Özette, salgın sonrası periyotta uygulanan maliye siyaseti önlemlerinin mali ve finansal öteki önlemlerle birlikte salgına bağlı iktisadi risklerin sınırlanarak iktisadın üretim potansiyelinin desteklenmesine ve toparlanmanın başlamasına kıymetli katkı sağladığı belirtildi.

İktisadın dengelenme sürecinde para, kredi ve maliye siyasetleri ortasında güçlü bir eşgüdümle makro siyaset bileşiminin enflasyonda düşüşü sağlayacak biçimde belirlenmesinin, makrofinansal riskleri sınırlayarak büyümenin sağlıklı ve istikrarlı bir halde sürdürülebilmesi açısından büyük kıymet arz ettiği vurgulanan özette, açıklanacak her türlü yeni datanın ve haberin Konseyin geleceğe yönelik siyaset duruşunu değiştirmesine neden olabileceği tabir edildi.

Milliyet

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
hack forum gaziantep escort gaziantep escort en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort www.ocianews.com kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar